Referat generalforsamling

  
  
 
 
Referat generalforsamling den 05.11.2018 - klik her
 
  Bilag hertil: 
 
                           Beretning 2017/18 - klik her
 
 
                           ***************************   
 
 
Referat generalforsamling den 06.11.2017 - klik her

  Bilag hertil
 
                                Beretning 2016/17 - klik her
 
              
                                *************************                            
                  
 
  
Referat generalforsamling den 07.11.2016 - klik her
 
                  Bilag hertil
 
                                                Beretning 2015/16 - klik her
 
              
                        *************************                           
                                                   
  
 Referat ekstraord. generalforsamling den 11.01.2016 - Klik her
 
                 Bilag hertil
 
Indkomne forslag - Klik her
 
 
**************************
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
Løgstrup Varmeværk A.m.b.a. | CVR: 18791013 | Kølsenvej 14 A, 8831 Løgstrup  | Tlf.: 86642579 | loegstrup.fjernvarme@tdcadsl.dk