Referat generalforsamling

  
  
 
 
 
 
Referat generalforsamling den 04.11.2019 
Beretning for 2018/2019
 
 


***************************
 
  
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
Løgstrup Varmeværk A.m.b.a. | CVR: 18791013 | Kølsenvej 14 A, 8831 Løgstrup  | Tlf.: 86642579 | loegstrup.fjernvarme@tdcadsl.dk