Nyt prisblad 2018/19

 
 

Bestyrelsen har på sit møde den 15. August 2018

besluttet at hæve a`conto varmeprisen med 8 øre.

 

Ændringen af varmeprisen betyder således

at forbrugsafgiften hæves til:  

kr. 0,38/kwh + moms

 

Det nye prisblad kan ses her

 

 
 

Løgstrup Varmeværk A.m.b.a. | CVR: 18791013 | Kølsenvej 14 A, 8831 Løgstrup  | Tlf.: 86642579 | loegstrup.fjernvarme@tdcadsl.dk