Nyt prisblad 2017/18

 
 

Bestyrelsen har på sit møde den 3. januar 2018

besluttet at sænke a`conto varmeprisen med 4 øre.

 

Ændringen af varmeprisen betyder således

at forbrugsafgiften sænkes til:  

kr. 0,30/kwh + moms

 

Det nye prisblad kan ses her

 

 
 

Løgstrup Varmeværk A.m.b.a. | CVR: 18791013 | Kølsenvej 14 A, 8831 Løgstrup  | Tlf.: 86642579 | loegstrup.fjernvarme@tdcadsl.dk