Renovering af Hovedgaden

 
  

  
  
Orientering om forestående gravearbejde
 
Som en del af det løbende vedligehold og forbedring af Løgstrup Varmeværks ledningsnet vil hovedledningen fra T-krydset Borgergade-Hovedgaden blive skiftet i perioden uge 21-26.
Hovedledningen ligger i det sydlige fortov (ulige husnumre) Arbejdet starter ud for Brugsen og ender ved T-krydset Hjarbækvej.
 
 
Følgende ejendomme/forbrugere vil blive berørt af renoveringen
 
Hovedgaden
ulige nr. 41, 45a,b,c, 47, 49, 53, 55, 59, 61, 65, 67, 69.
lige nr. 58, 60, 60b, 62, 64, 66, 70, 72.
 
 
 
Projektet forventes udført i uge 21 - 26 år 2018
 
Renoveringen kan desværre ikke foretages uden, at det i graveperioden vil kunne medføre visse gener, som vi dog vil gøre alt for at formindske mest muligt.
 
De berørte grundejere vil blive kontaktet af graveentreprenøren i god tid inden gravearbejdet på den enkelte ejendom påbegyndes.                                    
 
Såfremt ovennævnte måtte give anledning til spørgsmål er du velkommen til at kontakte varmeværket på tlf. 86 64 25 79 
 
 
Løgstrup, den 7. maj 2018
Bestyrelsen
 
 
 
 

 
 
  
 
Løgstrup Varmeværk A.m.b.a. | CVR: 18791013 | Kølsenvej 14 A, 8831 Løgstrup  | Tlf.: 86642579 | loegstrup.fjernvarme@tdcadsl.dk