Klagevejledning - 14.10.2015

 
Hvis du har klaget til dit fjernvarmeselskab, og du ikke er tilfreds med svaret/afgørelsen, som fjernvarmeselskabet har truffet, skal du sikre dig, at du som minimum har fjernvarmeselskabets afgørelse på skrift, f.eks. i en e-mail eller i et brev
 
Hvis fjernvarmeselskabets afgørelse ikke giver dig medhold - eller kun giver dig delvis medhold - så kan du indbringe  sagen som en civilretlig tvist ved Ankenævnet på Energiområdet
 
Adressen er : 
Ankenævnet på Energiområdet
Carl Jacobsens Vej 35,
2500  Valby
tlf. 41 71 50 00
 
Du kan læse mere om klagesager på ankenævnets hjemmeside: www.energianke.dk
 
På hjemmesiden www.forbrug.dk kan du også indgive en klage online via dette link:
 
Det koster et klagegebyr på kr. 160,00 at få en sag behandlet. Hvis forbrugeren får medhold i klagen, får forbrugeren gebyret tilbagebetalt
 
Der er ingen klagefrist, men du bør dog ikke vente for længe med at indgive din klage til Energiankenævnet
 
Vær også opmærksom på at Energitilsynet og Energiklagenævnet er klageinstanser for mere generelle spørgsmål på fjernvarmeområdet.
 
Adresserne er: 
Energitilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500  Valby
tlf. 41 71 54 00
 
 
Energiklagenævnet
Frederiksborggade 15
1360 København K
tlf. 33 95 57 85
 
 
 
 
 

Løgstrup Varmeværk A.m.b.a. | CVR: 18791013 | Kølsenvej 14 A, 8831 Løgstrup  | Tlf.: 86642579 | fjernvarme@loegstrupvv.dk