Varmeværket anvender Kamstrup målere til måling af den forbrugte energi
 
Hvis du er interesseret i at vide mere om målerne kan du prøve nedenstående link
 
 
 
 
     
 
 
Link til Kamstrups hjemmeside
 
  
 
 Eller du kan se betjeningsvejledningen for de anvendte målere som  en interaktiv Flash-fil 
  
  
 
 
 
 
 
 

Løgstrup Varmeværk A.m.b.a. | CVR: 18791013 | Kølsenvej 14 A, 8831 Løgstrup  | Tlf.: 86642579 | loegstrup.fjernvarme@tdcadsl.dk