Investeringplaner

 
 
   
    
På generalforsamlingen den 4. november 2013 fremlagde Poul Jørgensen  bestyrelsens kommende investeringsplaner
   
 
 
 
Vi havde jo håbet på, at Geotermien fra Kvols skulle have skaffet os billigere og stabil varme, men sådån skulle det ikke være - i hvert ikke lige nu.
 
Da varmeværket imidlertid oplever begyndende kapacitetsproblemer, når det er rigtig koldt, og vi samtidig oplever, at vores varmerpris er fuldstændig afhænig af gasprisen, har det været nødvendigt at afsøge markedet for andre muligheder, dels til at dække vort varmebehov, dels til at finde et alternativ til naturgas som brændsel.
 
Efter at have brugt det sidste årstid på af afdække mulighederne, er valget faldet på et solvarmeanlæg kombineret med en varmepumpe, der udnytter varmen i grundvandet.
 
Bestyrelsen fremlagde derfor et projekt med et solvarmeanlæg på ca. 7000 m2, som kan dække ca. 20% af byens totale varmeforbrug og en varmepumpeløsning, der kan udnytte varmen i grundvandet.
 
Med denne kombination vil værkets gasforbug kunne falde med ca. 80%.
 
Det vil være sådan, at varmepumpen skal køre når el-prisen er lav. Typisk vil det være om aftenen og natten, når industrien og vi andre sover og el-forbruget i Danmark er lavt.
 
Når el-prisen så er høj - typisk i dagtimerne - så skal der i stedet køres med motorene, så vi kan producere strøm. Dette vil være lønsomt og rentabelt.
 
Samtidig vil løsningen give en lavere varmpris, som med de nuværende beregninger vil være i størrelsesordenen kr. 1.000 - 1.500 på årsbasis for en almindelig forbruger.
 
Beløbet skal dog tages med forbehold, da det hurtigt kan blive udhulet af nye afgifter
 
Den store vinder vil uden tvivl være miljøet, da vi jo kan reducere vort Co-2 udslip ganske betydeligt.
 
Prisen for et sådant projekt er foreløbigt beregnet til ca. kr. 30.mill, der fordeler sig med ca. kr. 14 mill. til solvarmen og ca. 16 mill. til varmepumpeløsningen
 
Forprojekteringsomkostningerne beløber sig alene til ca. kr. 500.000
  
Som en delløsning i  ovennævnte projekt overvejer man også i bestyrelsen at nedlægge værket på Møllevang og flytte kedlerne ud på Kølsenvej, idet det vil kunne løse mange af de problemmer, der i øjeblikket forekommer ved omkobling mellem de 2 anlæg. Endvidere vil det være meget uhensigtsmæssigt, at have produktionen fordelt på 3 forskellige lokationer, som ellers vil blive tilfældet, hvis solvarme-/varmepumpeprojketet kommer i gang.
 
 
Blandt de ca. 50 fremmødte til generalforsamlingen var der stor interesse for planerne og bestyrelsen fik fuld opbakning til at arbejde videre med projektet, herunder til at afholde de nødvendige udgifter til forprojekteringen.
 
Poul Jørgensen oplyste herefter, at såfremt alt går efter planen, så forventes projektet  at kunne gå i drift i slutningen af år 2015 eller starten af år 2016.
 
Hele år 2014 vil gå med myndighedsbehandlig og indhentning af de fornødne tilladelser, hvoraf bl.a kan nævnes VVM-screening, lokalplan, landzonetilladelse, miljøgodkendelse, vandindvindingstilladelse, tilladelse til prøveboring samt vurdering heraf, herunder vurdering af antal boringer.
 
Plancherne, der blev gennemgået på generalforsamlingen kan ses ved at klikke her
 
 
 
 
 
 

Løgstrup Varmeværk A.m.b.a. | CVR: 18791013 | Kølsenvej 14 A, 8831 Løgstrup  | Tlf.: 86642579 | loegstrup.fjernvarme@tdcadsl.dk