20-12-2015 

 
 
 
Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i
 
Løgstrup Hallen
Mandag, den 11. januar 2016 kl. 19.30
 
med følgende dagsorden
 
  1. Valg af dirigent
  2. Fremlæggelse og endelig godkendelse af solvarmeprojekt
  3. Indkomne forslag 
    Eventuelle forslag skal være varmeværket i hænde senest
    den 30. december 2015 kl. 12.00
          
Den udsendte indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling gælder som adgangskort og vil blive ombyttet med stemmesedler på generalforsamlingen

Løgstrup, den 20. december 2015

Bestyrelsen

  
 

 
 
Løgstrup Varmeværk A.m.b.a. | CVR: 18791013 | Kølsenvej 14 A, 8831 Løgstrup  | Tlf.: 86642579 | loegstrup.fjernvarme@tdcadsl.dk