22.05.2011

 
Ændring af betalingsterminer for acontoindbetalinger
 
Da vi må konstatere en kortere kredittid hos vore leverandører og vi samtidig har et ønske om en bedre balance mellem den til enhver tid forbrugte varme og de indbetalte acontobeløb, ændres betalingsterminerne for acontoindbetalingerne - med virkning fra og med det nye varmeår 2011/12 - således
 
 
         Frist for indbetaling        
  1. rate                     1. september
  2. rate  1. oktober
  3. rate  1. november
  4. rate  1. december
  5. rate  1. januar
  6. rate  1. februar
  7. rate  1. marts
  8. rate  1. april
  9. rate  1. maj
10. rate  1. juni
 
Juli og august vil fremover være de betalingsfrie måneder
 
Årsopgørelsen med nyt budget og styringstabel udsendes fremover sammen med den første PBS-opkrævning pr. 1. september - første gang den 1. september 2011 
 
 

Løgstrup Varmeværk A.m.b.a. | CVR: 18791013 | Kølsenvej 14 A, 8831 Løgstrup  | Tlf.: 86642579 | loegstrup.fjernvarme@tdcadsl.dk