Årsopgørelse 2017

 
 
 

Årsopgørelsen for varmeåret 2016/17 og den nye acontoberegning

for varmeåret 2017/18 samt en ny styringstabel er nu klar

 

De vil blive udsendt sammen med opkrævningen fra

Betalingservice (NETS) for september måned

 

 

Varmeværket, den 22. august 2017

Administrationen

 
 
 
 

Løgstrup Varmeværk A.m.b.a. | CVR: 18791013 | Kølsenvej 14 A, 8831 Løgstrup  | Tlf.: 86642579 | loegstrup.fjernvarme@tdcadsl.dk