Årsaflæsning 2018

 
Aflæsning til årsopgørelsen for 2017/18 finder elektronisk sted

den 1. august 2018
 
 
Forbrugerne bedes venligst - til egen orientering - også selv aflæse målerne, da der ikke gives yderligere meddelse herom.

Årsopgørelsen samt beregning af ny acontoindbetaling forventes udsendt til forbrugerne ultimo august måned.

Vi vil samtidig gerne anbefale vore forbrugere at gennemgå deres anlæg for eventuel justering. Temperaturen på returvandet bør ikke ligge over 30 grader, da dette giver en for dårlig varmeudnyttelse såvel for den enkelte forbruger som for hele varmeværket.

Hvis du er i tvivl om dit anlæg er indstillet korrekt, kan varmeværket kontaktes på tlf. 86642579 eller 40559928
 
 

Løgstrup Varmeværk A.m.b.a. | CVR: 18791013 | Kølsenvej 14 A, 8831 Løgstrup  | Tlf.: 86642579 | loegstrup.fjernvarme@tdcadsl.dk