06.11.2009

 

 
 
 
Lækovervågningssystemet er nu startet op og de tilhørende installations-attester er omdelt til forbrugerne, således at der nu skulle være mulighed for en nedsættelse af præmien på den enkeltes rørskadeforsikring.

 

Vi har samtidig etableret mulighed for, at forbrugerne kan få adgang til egne data m.v. via et "login" her på hjemmesiden.
 
Find fanebladet "Selvbetjening" i den øverste bjælke og prøv det.
 
Løgstrup, den 6. november 2009
 
Bestyrelsen

 

 
 

 

Løgstrup Varmeværk A.m.b.a. | CVR: 18791013 | Kølsenvej 14 A, 8831 Løgstrup  | Tlf.: 86642579 | loegstrup.fjernvarme@tdcadsl.dk