03.05.2009

 

Nye bestemmelser

I forbindelse med målerudskiftningen til nye radiostyrede målere har det været nødvendig at fortage mindre justeringer og tilretninger i vore "Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering" og vore "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering"

Ændringerne blev godkendt af bestyrelsen på et bestyrelsesmøde den 21. april 2009 og vil nu blive anmeldt til Energitilsynet hurtigst muligt.

De nye bestemmelser er desuden lagt her på hjemmesiden

Du er selvfølgelig også velkommen til at henvende dig på varmeværket, hvis du ønsker et sæt udleveret.

Løgstrup, den 3. maj 2009
Bestyrelsen

 

Løgstrup Varmeværk A.m.b.a. | CVR: 18791013 | Kølsenvej 14 A, 8831 Løgstrup  | Tlf.: 86642579 | loegstrup.fjernvarme@tdcadsl.dk