Hvad er god afkøling

 
Jo bedre fjernvarmevandet afkøles , inden det sendes tilbage til varmeværket, jo mindre vand skal der varmes op og sendes i cirkulation

Hvis fjernvarmevandet ikke afkøles tilstrækkeligt, sker gennemstrømningen nemlig alt for hurtig. Det medfører at varmeværket enten skal sende en større mængde fjernvarmevand i cirkulation eller hæve temperaturen.

I begge tilfælde kræver det et større energiforbrug, og det belaster både miljøet og økonomien.

I vinterperioden (november-marts) bør det være muligt at opnå en afkøling på mindst 30 - 35 gr. C.

I sommerperioden vil afkølingen være svingende, afhængig af varmebehovet.

 

Løgstrup Varmeværk A.m.b.a. | CVR: 18791013 | Kølsenvej 14 A, 8831 Løgstrup  | Tlf.: 86642579 | loegstrup.fjernvarme@tdcadsl.dk