Styringstabel 
 
 Hvert år i september måned får alle forbrugerne tilsendt en styringstabel sammen med årsopgørelsen.

Ved at aflæse måleren hver den sidste i måneden og sammenholde aflæsningen med  styringstabellen, har man mulighed for at følge med i sit varmeforbrug, og man får mulighed for at reagere hurtigt, hvis noget skulle være galt - f.eks. hvis månedens forbrug afviger meget fra det i styringstabellen anførte. 

Varmemesteren er altid parat med råd og vejledning, hvis noget afviger fra det forventede.

På tabellen er der også vist de seneste 5 års forbrug, og man kan dermed følge udviklingen i boligens varmeforbrug over tid

I nedenstående skema kan du se hvordan varmeforbruget - teoretisk - vil fordele sig over varmeåret - målt ud fra graddagene i et normalår og ud fra sidste års forbrug.
 
 
 

% pr. måned

% sammenlagt

August

2,8

2,8

September            

4,5

7,3

Oktober

7,2

14,5

November

10,6

25,1

December

13,1

38,2

Januar

14,5

52,7

Februar

13,3

66,0

Marts

12,9

78,9

April

9,4

88,3

Maj

5,5

93,8

Juni

3,6

97,4

Juli

2,6

100,0

 

Varmeforbruget til rumopvarmning varierer i forhold til antallet af graddage i hver måned

Varmvandsforbruget er derimod ret stabilt, og udgør normalt ca. 25% af det samlede
årsforbrug og fordeler sig jævnt over året uanset sommer og vinter.

  
Løgstrup Varmeværk A.m.b.a. | CVR: 18791013 | Kølsenvej 14 A, 8831 Løgstrup  | Tlf.: 86642579 | fjernvarme@loegstrupvv.dk