Personale

 
 
Daglig ledelse
Driftsleder
Jens Heidmann
Skivevej 139
9632  Møldrup
tlf. 86 64 25 79
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Administration
Birgittes Kontorservice
Kornmarken 24
Postboks 195
8800  Viborg
tlf. 86 61 56 15
 
 
Vagtordning
Viborg Kraftvarme A/S
Industrivej 40
8800  Viborg
tlf. 89 29 29 90                           
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Løgstrup Varmeværk A.m.b.a. | CVR: 18791013 | Kølsenvej 14 A, 8831 Løgstrup  | Tlf.: 86642579 | loegstrup.fjernvarme@tdcadsl.dk